SkrotSmart

Varför måste jag visa legitimation?

Uppdaterad

SkrotSmart legitimerar alla kunder som ett led i att säkerställa att alla våra kunder har laglig rätt till det skrot de ämnar att sälja.

Följden blir att vi skapar en spårbarhet mellan kund och sålt järn- och metallskrot.

warning Created with Sketch.